Ιδρύθηκε το 1987 και έχει την έδρα του στον οικισμό Μεγαλοχωρίου Τροιζηνίας. Σκοπός του Συλλόγου είναι, ο εξωραϊσμός των οικισμών που βρίσκονται μέσα στην περιφέρεια της Κοινότητας Μεγαλοχωρίου Μεθάνων, η ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου των μελών και των κατοίκων της Κοινότητας και η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών.