Ιδρύθηκε το 1987 και έχει ως έδρα του το νησί των Κυθήρων. Ως περιοχή δραστηριοποίησης, έχει οριστεί η γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια του Δήμου Κυθήρων. Γενικός σκοπός του Σωματείου είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και όλων των ψαράδων.