Οι Φίλοι Φιστίκι Φεστ είναι ένας Σύλλογος που δημιουργήθηκε το 2014 στην Αίγινα και αποτελείται από εθελοντές, φίλους, εκθέτες και γενικώς από ανθρώπους που δημιούργησαν, αγάπησαν και υποστήριξαν το Φιστίκι Φεστ, τη μεγάλη Γιορτή της Αίγινας, από τον πρώτο χρόνο της δημιουργίας της το 2009 μέχρι και σήμερα. Πρόθεση του Συλλόγου είναι η υποστήριξη του φιστικιού, του θαυμάσιου αυτού προϊόντος που παράγεται στην γή της Αίγινας και της ανάδειξης και συνεχούς αναβάθμισης της Γιορτής του Φιστικιού.