Ενημερωτική εκδήλωση Επιμόρφωσης Συμβούλων για την στήριξη υποψήφιων επενδυτών της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020 με τίτλο:

«Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”»

Με αφορμή την ενεργοποίηση της 1ης Πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, το «Δίκτυο Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής» διοργάνωσε ενημερωτική εκδήλωση επιμόρφωσης συμβούλων. Αντικείμενα της εκδήλωσης ήταν κυρίως τα θέματα διαδικασιών οργάνωσης μίας αίτησης στήριξης, με σκοπό την αποτελεσματική υποστήριξη των ενδιαφερόμενων επενδυτών για την υποβολή του σχετικού φακέλου επενδυτικού έργου.

Η εκδήλωση αφορούσε ενδιαφερόμενους μελετητές που ανταποκρίθηκαν στην ανοικτή πρόσκληση όπως δημοσιοποιήθηκε από το Δίκτυο Νήσων. Συνολικά συμμετείχαν περίπου 20 άτομα κατά κύριο λόγο Σύμβουλοι Επιχειρήσεων και μελετητές διαφόρων ειδικοτήτων.

Η εκδήλωση είχε στόχο την επιμόρφωση των συμβούλων ώστε να υποστηρίξουν τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την οργάνωση της αίτησης στήριξης και την υποβολή του σχετικού φακέλου επενδυτικού έργου στην 1η Πρόσκληση για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Τα στελέχη του Δικτύου Νήσων Αττικής, παρουσίασαν αναλυτικά την 1η Πρόσκληση Ιδιωτικών Επενδύσεων. Πιο συγκεκριμένα, η Συντονίστρια του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER, κα. Χριστίνα Καλαθά, αφού καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, παρουσίασε το τοπικό πρόγραμμα του Δικτύου Νήσων Αττικής. Έπειτα, τον λόγο πήρε ο κος Ιωάννης Γιωτάκης, Στέλεχος του Δικτύου, ο οποίος παρουσίασε τις επιλεξιμότητες των δράσεων και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση στήριξης. Τέλος, ο κος Δημήτριος Μπογιατζής, Στέλεχος του Δικτύου, ο οποίος αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στήριξης.

Μετά το τέλος της παρουσίασης ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και των συμμετεχόντων.

Η 1η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δικτύου Νήσων Αττικής εδώ.