Δελτίο Τύπου 2η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 1ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63.1 του Καν. 508/2014…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ανακοινώνει την τροποποίηση, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, της πρόσκλησης.

Δελτίο Τύπου Ο Ευστράτιος Χαρχαλάκης, Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, ο νέος Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής   Την…

Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει για το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, με την έναρξη υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Επενδύσεων για…

Η Γαλάζια Ανάπτυξη, τοπική στρατηγική των Δήμων του Δικτύου Νήσων Αττικής, όπως αποφασίστηκε Προεδρεύοντος του Προέδρου της ΕΔΠ κου Ευστράτιου Χαρχαλάκη στην ολομέλεια των Δημάρχων…