Ενημερωτική εκδήλωση, που αφορά την δημοσιοποίηση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 της Ο.Τ.Δ.: του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στον Δήμο Πόρου με τίτλο: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “Εν Πλω”».

Το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», πραγματοποίησε ενημερωτική εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Πόρου και την υποστήριξη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, με αντικείμενο την δημοσιοποίηση της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων ιδιωτικού χαρακτήρα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 με τίτλο «Πολιτισμός και Περιβάλλον “Εν Πλω”»  της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), με σκοπό την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης.

Η εκδήλωση στον Δήμο Πόρου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 18:00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του κτιρίου Συγγρού, στην παραλία του Πόρου.

Στην εκδήλωση προσκλήθηκαν μέλη από τους εμπορικούς συλλόγους της περιοχής παρέμβασης, ιδιώτες, καθώς και μέλη του Δ.Σ του Δικτύου Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής και της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος. Στον Πόρο παρευρέθηκαν περίπου 45 άτομα, μεταξύ των οποίων, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, καθώς και πλήθος κόσμου από Πόρο, Μέθανα, Γαλατά και Ναύπλιο.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Πόρου, μέλος του ΔΣ του Δικτύου Συνεργασίας ΠΕ Νήσων Αττικής κος Ιωάννης Δημητριάδης,  ακολούθησε ο χαιρετισμός του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κου Ιωάννη Βουτσινά. Στη συνέχεια, η Συντονίστρια του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 Νήσων Αττικής κα Χριστίνα Καλαθά, τόνισε τη σημασία του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 ως χρηματοδοτικού εργαλείου για το σύνολο των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ενώ αναφέρθηκε στις επιλέξιμες υποδράσεις της 1ης πρόσκλησης για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Ιωάννης Γιωτάκης, Στέλεχος του Δικτύου, οποίος αφού τόνισε την σπουδαιότητα του προγράμματος, αναφέρθηκε στην επιλογή και επιλεξιμότητα των δαπανών, αλλά και στην διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης. Τέλος, την παρουσίαση έκλεισε ο Δημήτριος Μπογιατζής, Στέλεχος του Δικτύου, ο οποίος αναφέρθηκε στην υποβολή της αίτησης στήριξης στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Στο τέλος των παρουσιάσεων ακολούθησαν ερωτήσεις και συζήτηση μεταξύ των μελών της ΟΤΔ του Δικτύου Νήσων και των παρευρισκόμενων.