Η Γαλάζια Ανάπτυξη, τοπική στρατηγική των Δήμων του Δικτύου Νήσων Αττικής, όπως αποφασίστηκε Προεδρεύοντος του Προέδρου της ΕΔΠ κου Ευστράτιου Χαρχαλάκη στην ολομέλεια των Δημάρχων του Δικτύου, αναδείχθηκε στην 1η Διαδικτυακή Συνάντηση εργασίας εταίρων του Διακρατικού Σχεδίου «Blue Growth Incubator»

Στο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού με στόχο την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Τοπικής Ανάπτυξης των Δήμων, ενόψει της Δημοσιονομικής Πολιτικής 2021 – 2027, όπως συζητήθηκε στην ολομέλεια των Δημάρχων του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής στις 4-2-2020, με Προεδρεύοντα τον Πρόεδρο της ΕΔΠ του Δικτύου κο Χαρχαλάκη Ευστράτιο, πραγματοποιήθηκε στις 9-4-2020, η 1η τηλεσυνάντηση εργασίας των εταίρων του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας “Blue Growth Incubator”, το οποίο το Δίκτυο συντονίζει και ηγείται.

Η συνάντηση ήταν αποτέλεσμα της από αναβολής διοργάνωσης στη Σαλαμίνα, για το διάστημα της πρώτης εβδομάδας του Απριλίου, εξαιτίας των μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19.

Η τηλεδιάσκεψη διήρκησε περίπου τρεις ώρες και ξεκίνησε στις 12:00 (ώρα Βρυξελλών) μέσω Skype. Συμμετείχαν πέντε ελληνικές Ομάδες Τοπικής Δράσης με συντονιστή εταίρο το Δίκτυο Νήσων Αττικής και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, την Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Λαγκαδάς Βόλβη, την Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης – Χαλκηδώνος Δέλτα, την Αναπτυξιακή Καβάλας, δυο ΟΤΔ από τη Βουλγαρία, FLAG Burgas – Kameno & FLAG Nesebar – Messembria, ενώ με τη συμμετοχή της (GALP Ría de Pontevedra, από την Γαλικία της Ισπανίας, δημιουργείται ένα τρίγωνο θαλάσσιας εταιρικής σχέσης, με την συνεργασία από τρεις μεγάλες θάλασσες, που οραματίζονται το μέλλον των περιοχών τους. Ο Ατλαντικός Ωκεανός, η Μεσόγειος και η Μαύρη Θάλασσα, είναι αυτές που οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης και της τοπικής ανάπτυξης, φιλοδοξούν να αναπτύξουν τα εργαλεία για την υποστήριξη της οικονομίας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και της δυναμικής της θάλασσας.

Η τοπική στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, επιδιώκει με τους στόχους του Διακρατικού σχεδίου, την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, το θαλάσσιο σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση δράσεων που στηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2021-2027.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με προσαρμοσμένες σε κάθε περιοχή δράσεις και αφορούν στην εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Γαλάζιας Ανάπτυξης, εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενέργειες ευαισθητοποίησης για τα θαλάσσια επαγγέλματα, ενέργειες διερεύνησης της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας καθώς και μελέτες για τη χρήση της έξυπνης εξειδίκευσης για την δημιουργία των «έξυπνων λιμανιών», ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα αυτό.

Τέλος, προβλέπεται να υλοποιηθούν θεματικά εργαστήρια σε όλες τις συνεργάτιδες χώρες, καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων, ώστε με το τέλος του διακρατικού αυτού σχεδίου, να έχουν δημιουργηθεί βασικά εργαλεία για τους Δήμους του Δικτύου στην διεκδίκηση πόρων και επένδυση στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

δείτε το Δελτίο Τύπου σε PDF