Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, ολοκλήρωσε την υπογραφή των 19 συμβάσεων χρηματοδότησης, των Δήμων και συλλογικών φορέων με το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης δημοσίων παρεμβάσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”».
Η 1η Πρόσκληση δημοσίων παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος αφορά στην υλοποίηση έργων και παρεμβάσεων στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, που περιλαμβάνει τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, την Τροιζηνία – Μέθανα και τα Κύθηρα και Αντικύθηρα.
Εγκρίθηκαν, μετά από αντικειμενική αξιολόγηση των αρμοδίων αρχών, συνολικά είκοσι πέντε (25) προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού και Δημόσιας Δαπάνης ύψους 2.353.884,24€.
Τα έργα αφορούν σε υποδομές στους Δήμους και σε υποστήριξη εκδηλώσεων και συλλογικών φορέων για την ανάδειξη στοιχείων του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της περιοχής του Δικτύου Νήσων Αττικής.
Στο εξής οι Δήμοι και οι σύλλογοι, μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων τους. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων, ορίζεται η 30 Ιουνίου 2023. Για περιπτώσεις που αφορούν σε επαναλαμβανόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις, ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία η 31 Οκτωβρίου 2023.
Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι δικαιούχοι φορείς και τα έργα που θα διαχειριστούν:

Α/Α

ΦΟΡΕΙΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Π/Υ

Δήμος Πόρου

272.142,71€

Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων

294.000,00€

Δήμος Αίγινας

325.700,00€

Δήμος Ύδρας

200.800,00€

Δήμος Κυθήρων

394.320,00€

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού. Ανάδειξη Ναυμαχίας της Σαλαμίνας

245.300,00€

Ναυτικός Όμιλος Βουρκαρίου Σαλαμίνας

49.625,40€

Πνευματικό Κέντρο Πόρου “Ο Άγιος Λεωνίδης”

78.096,87€

Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Νήσων Αττικής

118.380,00€

MEDINA

15.000,00€

Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλατά “Οι φίλοι της παράδοσης”

54.632,97€

Κοιν.Σ.Επ. Έκφραση

43.000,00€

Φιλαρμονική Ποταμού Κυθήρων

40.168,48€

Notraditional

19.493,06€

Εξωραϊστικός Αθλητικομορφωτικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου “Η Αρσινόη”

76.148,91€

Πολιτιστική Κίνηση Τροιζήνας

25.025,64€

Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αγίου Γεωργίου Τροιζηνίας

12.836,20€

Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος “Οι Κρηταγενείς”

43.354,00€

Πολιτιστικός Οργανισμός “Οι δρόμοι της ελιάς”

19.000,00€

Σωματείο για τη διάδοση της μουσικής δωματίου

26.860.00€

ΣΥΝΟΛΟ

2.353.884,24€

Ο Προέδρος της Επιτροπής Προγράμματος του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, με τη συνεργασία των Δήμων του Δικτύου Νήσων, καθώς και συλλογικών φορέων, στηρίζοντας δράσεις της φιλοσοφίας της γαλάζιας ανάπτυξης, σύντομα θα ανακοινώσει και τις ιδιωτικές επενδύσεις που εγκρίνονται, ενώ από τις 15-5-2020 μπορούν να υποβληθούν προτάσεις δημοσίων παρεμβάσεων για το πρόγραμμα αλιείας και θάλασσας.

 

Δείτε το Δελίο Τύπου σε pdf εδώ.