Λήξη υποβολής αιτήσεων στήριξης, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής, του Τ.Π. ΕΠΑΛΘ 2014-2020 του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής

Την ικανοποίησή τους εξέφρασαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Τοπικού Προγράμματος & Δήμαρχος Αίγινας κος Ζορμπάς Ιωάννης και ο Πρόεδρος του Δικτύου Νήσων Αττικής & Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, κος Χαρχαλάκης Ευστράτιος, αφού ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης της 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής, του Τ.Π. ΕΠΑΛΘ 2014-2020 του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Υποβλήθηκαν συνολικά 19 αιτήσεις στήριξης έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020, όπου ήταν η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Η 1η Πρόσκληση δημοσίων παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής, είχε συνολικό προϋπολογισμό δημόσια δαπάνη 780.000,00 € με δυνατότητα υπερδέσμευσης έως το 1.250.000,00 €. Ο προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανέρχεται σε 2.511.009.63€ και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020.

Η 1η Πρόσκληση δημοσίων παρεμβάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της ΠΕ Νήσων Αττικής αφορά αιτήσεις που συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, με τη βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών (αλλά και τη δημιουργία νέων), που παρέχονται τόσο στον τοπικό πληθυσμό, όσο και στους επισκέπτες και σχετίζονται αποκλειστικά με την αλιεία και τη θάλασσα.

Θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες αξιολόγησης των προτάσεων, ώστε τα προς ένταξη έργα να υλοποιηθούν στο χρονικό διάστημα που ορίζει η προγραμματική περίοδος 2014 – 2020.

Δείτε και κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf εδω