ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έμπρακτη στήριξη στους μικρούς Νησιωτικούς Δήμους της Αττικής από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κου Γεώργιου Πατούλη, στις 23/12/2020, χρηματοδοτήθηκε το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής με επιπλέον 150.000,00€ για να ωριμάσει έργα των νησιωτικών Δήμων της Αττικής σε συνέχεια της αρχικής απόφασης χρηματοδότησης από την κα Ρένα Δούρου με 300.000,00€.

Έτσι το Δίκτυο παγιώνεται ως αναπτυξιακό εργαλείο στην ΠΕ Νήσων. Οι Δήμοι ξεπερνούν μέσω του Δικτύου να χρόνιο πρόβλημα για την προετοιμασία και την ωρίμανση των έργων τους.

Η πρωτοβουλία του πρώην Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Νήσων Αττική κ. Τάκη Χατζηπέρου το 2016-2017, η πρώτη Προεδρία του πρώην Δημάρχου Αίγινας κου Δημήτρη Μούρτζη και η νέα θητεία του σημερινού Προέδρου κου Ευστράτιου Χαρχαλάκη, Δημάρχου Κυθήρων, στο τιμόνι του Δικτύου βρήκαν ανοιχτή την πόρτα της Περιφέρειας ως μια συνεκτική προσπάθεια με όραμα και απτό επιχειρησιακό αποτέλεσμα.

Το Δίκτυο Νήσων, μέσα σε μόλις 3 χρόνια, κατάφερε κάτι που το 2017 φάνταζε μόνο ως ευχολόγιο: να χρηματοδοτεί μέσω του προγράμματος LEADER δημόσια και ιδιωτικά έργα σε όλη την Π.Ε. Νήσων και παράλληλα να αποτελεί τον τεχνικό βραχίονα των νησιωτικών Δήμων της Αττικής για την μελέτη και ωρίμανση σημαντικών έργων, διαδικασία που ενόψει των σημαντικών χρηματοδοτήσεων της Αυτοδιοίκησης από το πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και το Ταμείο Ανάκαμψης, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Μέσα από την χρηματοδότηση αυτή συνολικού ύψους 450.000,00€, το Δίκτυο Δήμων θα συνδράμει και τους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων προκειμένου να ωριμάσουν σημαντικά έργα και δράσεις που οι Δημοτικές Αρχές έχουν ιεραρχήσει. Ίσως, όμως, η σημαντικότερη δράση που θα υλοποιηθεί μέσω της Τεχνικής Βοήθειας είναι η εκπόνηση Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής, προκειμένου να καταγραφούν και να ιεραρχηθούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες των νησιών της Αττικής για τα επόμενα χρόνια.

Επισυνάπτεται Πίνακας Μελετών και Υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν από την Περιφέρεια μέσω του ΠΕΠ Αττικής με δικαιούχο το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων.

 

Δείτε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου και τον Πίνακα Μελετών και Υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθούν εδω.