Ιδιωτικά Έργα στον τομέα Αλιείας και Θάλασσας, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης «Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής”

Η Διοίκηση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, προ-ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής στο επόμενο διάστημα, προτάσεων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων του τομέα αλιείας – θάλασσας, στην περιοχή παρέμβασης στους Δήμους Αίγινας, Αγκιστρίου, Σαλαμίνας, Πόρου, Τροιζηνίας – Μεθάνων, Ύδρας, Σπετσών, Κυθήρων – Αντικυθήρων.

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), είναι οι εξής:

 • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων
 • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Στους δικαιούχους συμπεριλαμβάνονται Οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών & διακλαδικών οργανώσεων του τομέα Αλιείας. Οι Αιτήσεις Χρηματοδότησης, αφορούν σε:

 1. Επενδύσεις μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων (ίδρυση εκσυγχρονισμός) που στοχεύουν σε:
  • προσφορά προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων εργασίας, προσέλκυση νέων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας
  • βελτίωση και αξιοποίηση των περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων των περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής
  • προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς στις περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανομένης της πολιτιστικής κληρονομιάς στους τομείς της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της θάλασσας
 2. Επενδύσεις για τη βελτίωση της υγείας, της υγιεινής, της ασφάλειας και των εργασιακών συνθηκών για τους αλιείς
 3. Επενδύσεις σε εξοπλισμό ή επί του σκάφους που στοχεύουν στη μείωση της εκπομπής ρύπων ή αερίων του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των αλιευτικών σκαφών
 4. Επενδύσεις που ενισχύουν την αξία και την ποιότητα τωναλιευτικών προϊόντων και τη χρήση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων. (Ισχύει και για αλιεία εσωτερικών υδάτων)
 5. Παραγωγικές Επενδύσεις και επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 6. Επενδύσεις για εμπορία προϊόντων αλιείας καιυδατοκαλλιέργειας
 7. Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 1.410.000,00€

Δείτε αναλυτικά τις προκηρυσσόμενες δράσεις και όλόκληρο το Δελτίο Τύπου πατώντας εδώ

Δείτε την Περίληψη της Πρόσκλησης εδώ

Ενημερωτικός Οδηγός: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ CLLD/LEADER 2014 – 2020

Ενημερωτικός Οδηγός: ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΛΙΕΙΣ