Σε πλήρη εξέλιξη η υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, με τίτλο «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”»

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υπογραφής συμβάσεων των 17 από τις 23 συμβάσεις των έργων ιδιωτικών επενδύσεων γεωργικού ταμείου του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER Νήσων Αττικής. Η 1η και 2η Πρόσκληση ιδιωτικών παρεμβάσεων του τοπικού προγράμματος αφορά στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής των περιοχών του Δικτύου Νήσων Αττικής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) και Δήμαρχος Αίγινας, κος Ιωάννης Ζορμπάς, τηρώντας όλα τα μέτρα λόγω της εποχής του κορονοϊού, υπογράφοντας ανέφερε, το πόσο σημαντικό είναι να υλοποιηθούν όλες αυτές οι επενδύσεις στην περιοχή των Νήσων Αττικής. Οι επενδύσεις ύψους Π/Υ 2,5 εκ. €, αφορούν σε υποδομές φιλοξενίας, παροχή υπηρεσιών, και ενέργειες κατάρτισης και υποστήριξης στους τομείς προϊόντων ποιότητας και δει του φυστικιού Αιγίνης και της Μελισσοκομίας στα Κύθηρα και οι Δικαιούχοι, μπορούν να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων τους. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών, δηλαδή της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των προτεινόμενων πράξεων, ορίζεται η 30/06/2023. Ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη τα δημόσια έργα του τοπικού προγράμματος, ύψους προϋπολογισμού 2,5 εκ €, ολοκληρώνεται η αξιολόγηση των δημοσίων έργων για την αλιεία και σύντομα θα ανακοινωθεί η πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων που αφορά στην αλιεία για έργα και παρεμβάσεις στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, που περιλαμβάνει τα Νησιά του Αργοσαρωνικού, την Τροιζηνία – Μέθανα και τα Κύθηρα και Αντικύθηρα.

Είναι μεγάλο το στοίχημα συνολικά από την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER 2014 – 2020: «Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ”», ενώ ήδη το Δίκτυο συμμετέχει στις διαβουλεύσεις και συζητήσεις της νέας προγραμματικής περιόδου 2021 – 2027, δίνοντας έμφαση στη νησιωτική θαλάσσια ανάπτυξη της περιοχής των Νήσων Αττικής. Ο πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας και Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης τόνισε την σημαντική αξία της υλοποίησης και ολοκλήρωσης του προγράμματος, με δεδομένη την ενεργή διαδικασία συμμετοχής μας στην διαβούλευση για την νέα περίοδο προγραμματισμού που το Υπουργείο Ανάπτυξης, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και η Περιφέρεια Αττικής, οργανώνουν και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στόχος είναι η υποστήριξη της οικονομίας των Νησιών της Αττικής, τα διαμαντάκια του Αργοσαρωνικού, της ΠΕ Νήσων Αττικής.

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf εδώ