Επιχορήγηση 5.000 έως 20.000 € θα μπορούν να λάβουν οι μικροί παράκτιοι αλιείς μέσω του Προγράμματος WWF CALL FOR GRANTS. Με ένα απλό δισέλιδο αίτημα, οι αλιείς μπορούν διεκδικήσουν την ιδιωτική συμμετοχή τους στο αίτημα χρηματοδότησης που θα υποβάλλουν στο ΕΤΘΑ και το Τοπικό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 15 Μαΐου 2021 στις 12:00 μ.μ. και αποστέλλονται με email στο applications@wwfmedpo.org.

Αρχεία:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤA ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ WWF
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ