ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Βασικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού το Δίκτυο Νήσων για την Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ωρίμανσης έργων βρίσκεται σε εξέλιξη στην Π.Ε. Νήσων Αττικής, από το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, με χρηματοδότηση του Ε.Π. «Αττική 2014-2020» με τίτλο «Δράσεις Ωρίμανσης Έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής».

Αναλυτική παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας για τους Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής έγινε από το Πρόεδρο του Δικτύου και Δήμαρχο Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη στην Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής κα. Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, κατά την επίσκεψη της στα Κύθηρα.

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης αφορά στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ωρίμανση δημόσιων παρεμβάσεων στους Δήμους της ΠΕ Νήσων Αττικής.

Η Πράξη αρχικά περιλάμβανε τα ακόλουθα πέντε (5) υποέργα:

Υποέργο 1: Υποστήριξη των Υπηρεσιών των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ωρίμανση έργων ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων.
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου έχει ολοκληρωθεί και ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει παραδοτέα στοιχεία για τα ακόλουθα έργα:

  • Ανάπλαση Κοινόχρηστων χώρων Δήμου Αίγινας
  • Βιοκλιματική Αναβάθμιση Λεωφ. Σαλαμίνας Δήμου Σαλαμίνας
  • Ανάπλαση παραλιακής οδού από Ντάπια έως Αναργύρειος Σχολή Δήμου Σπετσών

Υποέργο 2: Υποστήριξη των Υπηρεσιών των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ωρίμανση έργων λιμενικού χαρακτήρα.
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου έχει ολοκληρωθεί και ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει παραδοτέα στοιχεία για τα ακόλουθα έργα:

  • Βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης Επιβατών στο Λιμάνι Μύλος Δήμος Αγκιστρίου
  • Ολοκλήρωση Αλιευτικού Καταφυγίου στο Καμίνι / Δήμος Ύδρας

Υποέργο 3: Υποστήριξη των Υπηρεσιών των Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής για την ωρίμανση έργων αξιοποίησης δημοτικών κτιρίων.
Το φυσικό αντικείμενο του υποέργου έχει ολοκληρωθεί και ο Ανάδοχος έχει υποβάλλει παραδοτέα στοιχεία για τα ακόλουθα έργα:

  • Αποκατάσταση Παρθεναγωγείου Καραβά και Μετατροπή σε Πολιτιστικό Χώρο/ Δήμος Κυθήρων
  • Αποκατάσταση, Ανάδειξη και Αξιοποίηση Κτιρίου ΠΙΚΠΑ/ Δήμος Πόρου
  • Επέκταση και Εσωτερική Διαρρύθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ. Γεωργίου Τροιζηνίας για την μετατροπή σε Παιδικό Σταθμό/ Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων

Υποέργο 4: Υποστήριξη για την ωρίμανση ενεργειών βελτίωσης και ανάδειξης της ποιότητας ζωής των Δήμων της ΠΕ Νήσων Αττικής.

Υποέργο 5: Υποστήριξη για την ωρίμανση ενεργειών προμήθειας και ανάπτυξης αθλητικών και πολιτιστικών υποδομών των Δήμων της ΠΕ Νήσων Αττικής.

Τον Δεκέμβριο του 2020, με βάση τα αποτελέσματα των ήδη υλοποιημένων ενεργειών, προστέθηκαν ακόμη 5 υποέργα, τα οποία στηρίζουν τη στρατηγική της αναπτυξιακής διαδικασίας, συμπληρώνουν τον σχεδιασμό, ικανοποιούν τοπικές ανάγκες της ευρείας αυτής διοικητικής μονάδας των 8 φορέων αυτοδιοίκησης που συγκροτούν την Π.Ε. Νήσων Αττικής και δημιουργούν εργαλεία μακροπρόθεσμου σχεδιασμού υποστήριξης της οικονομίας στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Τα υποέργα αυτά είναι τα εξής:

Υποέργο 6: Στρατηγικός Αναπτυξιακός Σχεδιασμός ΠΕ Νήσων Αττικής.

Υποέργο 7: Ψηφιακή Υποδομή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Υποέργο 8: Υποστήριξη στην ωρίμανση του έργου «Ίδρυση Δημοτικών Σφαγείων Κυθήρων.

Υποέργο 9: Υποστήριξη για την ωρίμανση έργου ανάπλασης παραλιακού μετώπου Αγ. Νικολάου Σαλαμίνας.

Υποέργο 10: Ενέργειες Διαβούλευσης με τους οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Π.Ε. Νήσων Αττικής.

Επιπροσθέτως, στο περιθώριο της συνάντησης, ο Δήμαρχος Κυθήρων υπό την ιδιότητα του Προέδρου του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής υπέγραψε τη σύμβαση ανάθεσης για την ωρίμανση του έργου «Δημοτικό Σφαγείο Κυθήρων» με την ανάδοχο εταιρεία. Αντικείμενο της σύμβασης, είναι η πλήρης ωρίμανση του έργου του Σφαγείου, στη θέση «Πηλούς Τ.Κ. Φρατσίων» και ειδικότερα η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου και η σύνταξη πλήρους φακέλου μελέτης – κατασκευής.

Η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Νήσων Αττικής, κα. Βάσω Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω δημόσια να συγχαρώ και τους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής γιατί το Δίκτυο Συνεργασίας που δημιούργησαν το 2016 έχει αναδειχθεί στον σημαντικότερο διαδημοτικό θεσμό της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο μέσω της επιτυχούς υλοποίησης του προγράμματος CLLD/LEADER αλλά και με την πρόσφατη σημαντική χρηματοδότηση από την Περιφέρεια για την ωρίμανση μεγάλων έργων των νησιών μας όπως αναπλάσεις, λιμενικές και αθλητικές υποδομές, αξιοποίηση δημοτικών κτηρίων κ.λπ. Τα Κύθηρα επωφελούνται μέσω του Δικτύου Νήσων με την χρηματοδότηση της ωρίμανσης των Σφαγείων καθώς και της αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου του Παρθεναγωγείου Καραβά για πολιτιστική χρήση. Το σημαντικότερο, όμως, είναι η εκπόνηση του Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης των 8 Δήμων της Π.Ε. Νήσων Αττικής, που έχει επίσης χρηματοδοτηθεί από την Τεχνική Βοήθεια του Π.Ε.Π. Αττικής και ήδη εκπονείται με φορέα υλοποίησης το Δίκτυο Νήσων και θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης για την Περιφέρεια, τους Δήμους και την ευρύτερη περιοχή για τα επόμενα χρόνια».

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων και Αντικυθήρων, κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης δήλωσε πως εν όψη της συμπλήρωσης 5 ετών από την ίδρυση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, προγραμματίζεται η διεξαγωγή μεγάλης επετειακής εκδήλωσης στη περιοχή του Πειραιά.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf