Με τη συμπαράσταση και αρωγή του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη και της Αντιπεριφερειάρχη Νήσων κας. Βάσως Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη, και μέσω της ενταγμένης πράξης «Δράσεις Ωρίμανσης Έργων Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ως δικαιούχος, ξεκίνησε την εκπόνηση του Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής.

Σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 03 Ιουνίου, ο Πρόεδρος του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και Δήμαρχος Κυθήρων, κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης, είχε την ευκαιρία να συζητήσει διεξοδικά με τους εκπροσώπους της αναδόχου εταιρείας Premium Consulting, κο Εμμανουήλ Νικολαΐδη και κα Μαρίνα Μανιάτη το πλαίσιο οργάνωσης και υλοποίησης του έργου, όπου καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσει κάθε ένας από τους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων χωριστά.

Με τη φιλοδοξία και την πεποίθηση ότι το σχέδιο θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο ανάπτυξης για τους Δήμους, την τοπική κοινωνία και εν γένει την Περιφέρεια Αττικής, συμφωνήθηκε άμεσα να εκκινήσει η διαδικασία ανοικτού διαλόγου με τους εκπροσώπους των Δήμων αλλά κα των τοπικών κοινωνιών της Π.Ε. Νήσων Αττικής, ώστε από κοινού να συγκροτηθούν οι δράσεις του στρατηγικού και αναπτυξιακού σχεδίου που θα αποτελέσει την βάση της τοπικής ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια.

Οι στρατηγικοί στόχοι του προς ανάπτυξη Στρατηγικού Προγράμματος είναι συναφείς με τις εθνικές και ευρωπαϊκές κατευθύνσεις, αλλά και με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (Sustainable Development Goals - SDGs) και πιο συγκεκριμένα αφορούν:

  • στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας,
  • στη διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας,
  • στην ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας, προσβασιμότητας και κοινωνικής ένταξης/ εξυπηρέτησης των πολιτών και
  • στην ενίσχυση της τοπικής, διαδημοτικής και διαπεριφερειακής συνδεσιμότητας

Με χαρά και υπερηφάνεια ανακοινώνουμε την έναρξη της διαβούλευσης, που θα οδηγήσει στη συγκέντρωση των απαιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων και την καταγραφή ώριμων δράσεων, σύμφωνα με τις αναπτυξιακές προτεραιότητές κάθε Δήμου.

Η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων δύναται να διαμορφωθεί, σύμφωνα με τους ακόλουθους επενδυτικούς πυλώνες:

  1. Ψηφιακή Μετάβαση & Βιωσιμότητα της Διοικητικής και της Οικονομικής Ικανότητας στην Π.Ε. Νήσων Αττικής: Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ψηφιακής διακυβέρνησης, ενίσχυσης ανθρώπινου δυναμικού, μετάβασης στην εποχή των ευφυών πόλεων και της έξυπνης διαχείρισης
  2. Πράσινη Μετάβαση & Βιωσιμότητα: Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις ΑΠΕ, πράσινες υποδομές, υποδομές μεταφορών και δίκτυα
  3. Κοινωνική Μετάβαση & Βιωσιμότητα: Περιλαμβάνονται παρεμβάσεις κοινωνικής μέριμνας και προστασίας /δράσεις ισότητας φίλων, Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση - Πολιτισμός και Αθλητισμός, παρεμβάσεις για την ενίσχυση των επιπέδων ασφαλείας και παρεμβάσεις διαχείρισης κρίσεων
  4. Οικονομική Ανάπτυξη και Βιωσιμότητα: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας / αποδοτικότητας των δυναμικών κλάδων σε επίπεδο Π.Ε. Νήσων Αττικής (γαλάζια οικονομία, πράσινη οικονομία, τουρισμός κ.α.)

Οι Δήμοι της Π.Ε. Νήσων Αττικής, οι οποίοι αποτελούν και μέλη-ιδρυτές του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, είναι βέβαιο ότι θα ανταποκριθούν και θα συμμετάσχουν στη διαβούλευση, καθώς αναγνωρίζουν την ανάγκη και τη σπουδαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιούν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, και προχωρούν σε συνεργασίες και συνέργειες τόσο σε τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Δείτε και κατεβάστε το Δελτίο Τύπου σε pdf εδώ