Υπερδέσμευση 1,4 εκατ. ευρώ συμβάλει στην έγκριση όλου του επενδυτικού ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος CLLD/Leader του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής

Ο Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών κ. Δημήτρης Οδ. Παπαγιαννίδης, ενέκρινε πρόσθετη υπερδέσμευση ιδιωτικών επενδύσεων στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER ύψους 1,4 εκατ. ευρώ. Οι επενδύσεις αφορούν επιχειρήσεις κυρίως τουρισμού και μεταποίησης στο Αγκίστρι, την Αίγινα, την Σαλαμίνα, την Ύδρα, τις Σπέτσες, τα Κύθηρα, τον Πόρο και την περιοχή της Τροιζηνίας – Μεθάνων.
Με την παραπάνω έγκριση, επιτυγχάνεται η ένταξη όλου του επενδυτικού ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε στη 1η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER το 2019 και δημιουργείται επιχειρηματική κινητοποίηση περίπου 6,5 εκατ. ευρώ για επενδύσεις ιδιωτικού χαρακτήρα στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής.
Ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων, κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς το Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών και τόνισε πως το ποσό της υπερδέσμευσης θα δώσει μεγάλη ώθηση στην τοπική κοινωνία της Π.Ε Νήσων Αττικής, καθώς θα υλοποιηθούν σημαντικά έργα ανάπτυξης ιδιωτικού χαρακτήρα.
Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER και Δήμαρχος Αίγινας, κος Ιωάννης Ζορμπάς, δήλωσε με τη σειρά του πως κατόπιν της θετικής αυτής έκβασης, τόσο η διοίκηση όσο και το προσωπικό του Δικτύου είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν την υλοποίηση των νέων επενδύσεων και έδωσε το στίγμα ότι “όταν υπάρχει σύμπνοια και συνεννόηση μεταξύ των φορέων μπορούν κάθε φορά να δίνονται οι λύσεις που η κοινωνία απαιτεί”.
Έχουν ήδη δρομολογηθεί από τα στελέχη του Δικτύου οι διαδικασίες ενημέρωσης των δικαιούχων των θετικά αξιολογημένων προτάσεων, αναφορικά με τη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπογραφή των συμβάσεων.
Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής έχοντας προκηρύξει 4 προσκλήσεις είναι σε διαδικασία πληρωμών και υλοποίησης των δημοσίων και ιδιωτικών έργων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER. Επίσης έχει ολοκληρωθεί η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης και ξεκινάει η διαδικασία υλοποίησης των δημοσίων έργων της Αλιείας.
Κλείνοντας, το τελευταίο χρονικά αντικείμενο προσκλήσεων το οποίο θα ενεργοποιηθεί σύντομα, αφορά την πρόσκληση των ιδιωτικών επενδύσεων για τους Αλιείς και την τοπική επιχειρηματικότητα.

Δείτε τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων εδώ
Δείτε το Δελτίο Τύπου σε pdf εδω