Έργα στον τομέα Αλιείας και Θάλασσας, μπορούν να υποβληθούν στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης “Ιδιωτικές Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών” του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής

*Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 18/10/2021

Από τις 08-10-2021 έως τις 13-12-2021 μπορούν οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ 2014-2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλώ».

Δυνητικοί Δικαιούχοι για την υποβολή των προτάσεων είναι:

  • αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) με επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.
  • μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Το συνολικό ποσό της προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης ανέρχεται σε 1.410.000,00 €.
Οι προκηρυσσόμενες δράσεις έχουν ως εξής:

 

Αλιείς

Ενίσχυση

Υγεία και ασφάλεια στο σκάφος Μικρή παράκτια αλιεία 80%
Προστιθέμενη αξία προϊόντων
Ενεργειακή αναβάθμιση
Αλιευτικός τουρισμός 50%
Αντικατάσταση με προϋποθέσεις, κινητήρων σκαφών εσωτερικών υδάτων ολικού μήκους μέχρι 12 μέτρα 30%

Μη Αλιείς

Ενίσχυση

Μεταποίηση προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας 50%
Στον τομέα της εστίασης, του εμπορίου, του τουρισμού, της βιοτεχνίας και των υπηρεσιών 50% με χρήση ενισχύσεων de minimis

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις, την επιλεξιμότητα δαπανών και τα ποσοστά χρηματοδότησης, μπορείτε να δείτε στην Δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020, να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.atticalag.gr ή να μας καλέσετε στα τηλέφωνα: 210 4120002-4-9, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του Δικτύου Νήσων Αττικής.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων, ορίζεται η Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021 (08/10/2021) και ώρα 13:00 και ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής, η Δευτέρα, Δεκεμβρίου 2021 (13/12/2021) και ώρα 15:00.

 

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ