ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διήμερο εργασίας διοργάνωσε το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Πόρου, στο πλαίσιο της διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του Δήμου, για τα έτη
2021-2022-2023

 

Στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δικτύου και του Δήμου Πόρου, με αντικείμενο την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για τα έτη 2021-2022-2023 και την ταυτόχρονη απορρόφηση πολύ σημαντικών χρηματοδοτήσεων, που ο Δήμος έχει εξασφαλίσει, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία συνάντηση εργασίας την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022, στον Πόρο.
Το παρόν στην συνάντηση εργασίας έδωσαν, ο Δήμαρχος Πόρου κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο Αντιδήμαρχος, κ. Ιωάννης Παπαχρήστου, υπάλληλοι του Δήμου, στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου, καθώς και προσωπικό το οποίο μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης, έχει διατεθεί από το Δίκτυο και έχει εγκατασταθεί στον Δήμο Πόρου, με σκοπό να υποστηρίξει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
Ο Διαχειριστής του Δικτύου κ. Μαρίνης Μπερέτσος αφού απηύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό, παρουσίασε επιγραμματικά τους άξονες οργάνωσης της συνεργασίας μεταξύ του Δικτύου και του Δήμου και εν συνεχεία παραχώρησε το λόγο στα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου, οι οποίοι ανέλυσαν λεπτομερώς τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, το γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων, τα Τεύχη Δημοσίων Συμβάσεων, αλλά και την παρακολούθηση διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
Με το πέρας των εισηγήσεων ακολούθησε συζήτηση, μέσα από την οποία εκφράστηκαν απορίες, οι οποίες αναλύθηκαν και επιλύθηκαν από τους ομιλητές.
Την δεύτερη ημέρα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη των στελεχών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου στα γραφεία του Δήμου Πόρου, όπου έγινε μελέτη περιπτώσεων, καθώς και ανάλυση των διαδικασιών δημοπράτησης και επίβλεψης έργων, από την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κας. Μαρίνας Τριτάκη.
Η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του Δικτύου και του Δήμου Πόρου, συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, τόσο μέσω της τεχνικής υποστήριξης του Δήμου, όσο και μέσω της υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER.