ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία” του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

 

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εγκαινίασαν την έναρξη της ελπιδοφόρας συνεργασίας τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου, κ. Ευστράτιο Χαρχαλάκη και τον Διευθυντή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. Κωσταντίνο Χλωμούδη.

Η συνεργασία των δύο φορέων αφορά μεταξύ άλλων στην πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών, μέσω του διακρατικού έργου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» ("Blue Growth Incubators Network"), στο οποίο το Δίκτυο είναι Εθνικός Συντονιστής και συμμετέχουν επιπλέον έξι (6) ΟΤΔ, ήτοι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, Καβάλας, Θεσσαλονίκης (2 περιοχές), Μεσσηνίας, καθώς και μία ΟΤΔ της Βουλγαρίας. Το διακρατικό έργο συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιεία και Θάλασσα (ΕΤΘΑ), στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER.

Η συνεργασία με το Μεταπτυχιακό Τμήμα “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, δημιουργεί μία βάση στο πλαίσιο των εξελίξεων της αναπτυξιακής διαδικασίας, καθώς και των εξελίξεων στις παράκτιες περιοχές που αποτελούν το βασικό χώρο ανάπτυξης του διακρατικού σχεδίου.

Στόχος των εμπλεκόμενων φορέων, είναι η δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με σκοπό την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών, μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Με αφορμή την υπογραφή του Μνημονίου ο Πρόεδρος του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων & Αντικυθήρων, κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης σχολίασε: «Σήμερα εγκαινιάζουμε την έναρξη της συνεργασίας με το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σχολή με πολύ υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και διεθνή αναγνώριση. Πιστεύουμε ακράδαντα στη σύνδεση και συνεργασία της αγοράς με τον ακαδημαϊκό χώρο και προσβλέπουμε σε μία στενή και αμοιβαία επωφελή σχέση που θα προωθεί τους κοινούς μας στόχους».

Ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Καθηγητής κ. Κωσταντίνος Χλωμούδης, επισήμανε: «Σε μία διαρκώς μεταβαλλόμενη εποχή, μέσω της υπογραφής του Μνημονίου αυτού, ενδυναμώνουμε την επαγγελματική διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά. Παράλληλα, η δημιουργική αυτή συνέργεια συμβάλλει στην διάχυση της εφαρμοσμένης γνώσης στην κοινωνία με στόχο την πρόοδο και την ευημερία».