Στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής και της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Διακρατικού σχεδίου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» (“Blue Growth Incubators Network”) στο οποίο το Δίκτυο είναι Εθνικός Συντονιστής, θα επισκεφθούν το Μπουργκάς της Βουλγαρίας, το διήμερο 17 & 18 Ιουνίου 2022, κατόπιν πρόσκλησης των Βούλγαρων εταίρων, Flag Burgas-Kameno (https://flag-burgas.org/en/flag-burgas-kameno), προκειμένου να συμμετέχουν στην εκδήλωση με τίτλο “Fish Fest Burgas 2022” “Sustainable Development of Local Communities”.

Η περιοχή παρέμβασης των Βούλγαρων εταίρων, παρουσιάζεται στον ακόλουθο διαδικτυακό σύνδεσμο: https://flag-burgas.org/en/our-territory

Η τοπική στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, επιδιώκει με τους στόχους του Διακρατικού σχεδίου, την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών, το θαλάσσιο σχεδιασμό αλλά και την υλοποίηση δράσεων που στηρίζουν και διευκολύνουν την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2021-2027.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με προσαρμοσμένες σε κάθε περιοχή δράσεις και αφορούν στην εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας Γαλάζιας Ανάπτυξης, εκπόνηση μελέτης για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενέργειες ευαισθητοποίησης για τα θαλάσσια επαγγέλματα, ενέργειες διερεύνησης της βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας καθώς και μελέτες για τη χρήση της έξυπνης εξειδίκευσης για την δημιουργία των «έξυπνων λιμανιών», ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα αυτό.

Τέλος, προβλέπεται να υλοποιηθούν θεματικά εργαστήρια σε όλες τις συνεργάτιδες χώρες, καθώς και διάχυση των αποτελεσμάτων, ώστε με το τέλος του διακρατικού αυτού σχεδίου, να έχουν δημιουργηθεί βασικά εργαλεία για τους Δήμους/μέλη του Δικτύου, στην διεκδίκηση πόρων αλλά και στην επένδυση στον τομέα της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω, στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Μπουργκάς, τα στελέχη του Δικτύου θα παρουσιάσουν την δομή της εταιρίας αλλά και του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας, θα εκθέσουν τις καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα θα αναδείξουν τις προκλήσεις που παρουσιάζονται ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.