ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανακοινώνει

ότι θέτει από σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022, σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, τη μελέτη ανάπλασης του οικισμού Ποταμού, Δήμου Κυθήρων και προσκαλεί τους αρμόδιους φορείς και επαγγελματίες της περιοχής, τους δημότες καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, σε ανοιχτή μη δεσμευτική συμμετοχή, στη διαδικασία διαβούλευσης για την υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων ή προτάσεων επί της αρχικής αρχιτεκτονικής πρότασης και των λοιπών στοιχείων της μελέτης.

Η τεχνική ωρίμανση της μελέτης χρηματοδοτείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, και ανατέθηκε στο Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Κυθήρων, σύμφωνα με τις ρητές προβλέψεις των άρθρων 3 και 8 του Ν. 4674/2020, σε συνδυασμό με το άρθρο 44 του Ν.4412/2016 και το άρθρο 100 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων ή προτάσεων, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση anaplasipotamou@atticalag.gr

Μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε τα σχετικά αρχεία της μελέτης πατώντας εδώ.

Φόρμα αποστολής παρατηρήσεων, σχολίων ή προτάσεων

* Απαιτείται συμπλήρωση

Υποβολή παρατηρήσεων, σχολίων ή προτάσεων