Με μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε ότι, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων και των αρμοδιοτήτων του, το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής ως Ενδιάμεσος Φορέας, με τη συνεχή υποστήριξη και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, ολοκλήρωσε με επιτυχία την 1η πληρωμή ενταγμένου έργου δημοσίου χαρακτήρα, της 1ης πρόσκλησης του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020», με τίτλο «Δημόσιες Επενδύσεις για την Αειφόρο Ανάπτυξη των Αλιευτικών Περιοχών» και δικαιούχο το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου.

Η πληρωμή αφορά την πράξη «Αναβάθμιση Λιμενικών Υποδομών Πόρου» και εντάσσεται στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αλιείας και Θάλασσας 2014 - 2020».

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας  (ΕΤΘΑ).

Ευχαριστούμε θερμά το Δημοτικού Λιμενικό Ταμείο Πόρου, τα στελέχη του, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία.

Η πορεία του Δικτύου προς την εκπλήρωση των στόχων του, με γνώμονα την τοπική ανάπτυξη και με εργαλεία που η δημόσια διοίκηση παρέχει, συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με σκοπό την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος, στα δύο χρονικά ορόσημα των ετών 2023 και 2025, έτη ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Δείτε το Δελτίο Τύπου εδώ