Υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών προμήθειας και εγκατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού του γραφείου της ΟΤΔ Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής.

Το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, για τις ανάγκες υλοποίησης του υπομέτρου 19.4 «Λειτουργικές Δαπάνες & Εμψύχωση» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014-2020, έχει ανάγκη να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τα γραφεία του σύμφωνα με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

  • Δύο (2) Laptop
  • Τρία (3) Desktop
  • Τρία (3) Monitor
  • Δύο (2) Web Cameras
  • Μια (1) Conference Camera

Αναλυτική περιγραφή, λεπτομέρειες καθώς και ελάχιστες προδιαγραφές στον παρακάτω σύνδεσμο

Πρόσκληση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού