Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου και Δήμαρχος Κυθήρων-Αντικυθήρων, κ. Ευστράτιος Χαρχαλάκης με τη Διοίκηση και τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε Νήσων Αττικής, είχαν τη μεγάλη χαρά και τιμή, να υποδεχθούν τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη, στα γραφεία της Εταιρείας, την Τετάρτη 28-09-2022, όπου πραγματοποιήθηκε Τεχνική Συνάντηση Εργασίας.
Στην δίωρη σύσκεψη συμμετείχαν, ο Βουλευτής Κοζάνης, κ. Γεώργιος Αμανατίδης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER και Δήμαρχος Αίγινας, κ. Ιωάννης Ζορμπάς, ο Δήμαρχος Πόρου, κ. Ιωάννης Δημητριάδης, ο Διαχειριστής του Δικτύου, κ. Μαρίνης Μπερέτσος, η Συντονίστρια του Τ.Π. CLLD/LEADER, κα. Χριστίνα Καλαθά, ο Νομικός Σύμβουλος, κ. Βαγγέλης Πετρόπουλος καθώς επίσης και στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση όλου του φάσματος των δραστηριοτήτων του Δικτύου, τόσο για την υλοποίηση του Τ.Π. CLLD/LEADER όσο και για την υποστήριξη των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου.
Πιο συγκεκριμένα, το Τοπικό Πρόγραμμα ξεκίνησε με αρχική δημόσια δαπάνη 7,4 εκατομμυρίων ευρώ και μετά από συντονισμένες και εντατικές προσπάθειες της Διοίκησης και των στελεχών του Δικτύου, έφτασε το ποσό των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιας δαπάνης, με την ένταξη 84 ιδιωτικών και 41 δημοσίων έργων, στους 8 Δήμους μέλη του Δικτύου.
Επίσης μέσω της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δικτύου, συνάφθηκαν Προγραμματικές Συμβάσεις με τους Δήμους μέλη του, αναφορικά με την εκπόνηση μελετών και την ωρίμανση δημοσίων έργων, αλλά και την εν γένει υποστήριξη των Τεχνικών τους Υπηρεσιών. Κορωνίδα των προσπαθειών του Δικτύου αποτελεί η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Πόρου, η οποία μετά και την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που δίνουν οι διατάξεις των άρθρων 12 & 44 του Ν.4412/2016, 4 του Ν.4674/2020 και 9 του Ν.4782/2021, και είναι η πρώτη Προγραμματική Σύμβαση που αφορά πολυετή υποστήριξη πολυάριθμων τρεχόντων και μελλοντικών έργων του Δήμου. Έτσι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Πόρου, λειτουργεί πλέον κατά κύριο λόγο μέσω της παραχώρησης προσωπικού από το Δίκτυο.
Επιπροσθέτως, από τις δράσεις ωρίμανσης έργων μέσω πόρων του ΠΕΠ Αττικής, ολοκληρώθηκαν σημαντικές μελέτες για τους 8 Δήμους της Π.Ε. Νήσων Αττικής, οι οποίες υλοποιούνται με Δημόσιες Συμβάσεις και σκοπό έχουν την ένταξη των έργων σε χρηματοδοτικά εργαλεία.
Τέλος, στην συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου των ΟΤΑ, μέσα από την καλύτερη αξιοποίηση των εργαλείων και των μηχανισμών για την τοπική ανάπτυξη. Το θέμα της επένδυσης των αναπτυξιακών φορέων σε τεχνογνωσία και σε ανθρώπινο δυναμικό αποτέλεσε τον πυρήνα της παραπάνω παραγωγικής συζήτησης.
Η πολυσχιδής δραστηριότητα του Δικτύου για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας θα συνεχιστεί με αμείωτο ρυθμό, ενόψει της νέας Προγραμματικής Περιόδου.