Ο Δήμος Σαλαμίνας και το Δίκτυο Νήσων Αττικής υποδέχονται σε συνεργασία με την Αχαΐα- Αναπτυξιακή Α.Ε. τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, το Αγροτικό Δίκτυο Σλοβενίας, για εκπαιδευτική επίσκεψη στην περιοχή της Σαλαμίνας.

Η επίσκεψη γίνεται κατόπιν μεγάλου ενδιαφέροντος και αιτήματος του εν λόγω δικτύου, και αφορά ανταλλαγή καλών πρακτικών στην υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020, καθώς και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών πάνω σε θέματα που αφορούν το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας, στο οποίο το Δίκτυο Νήσων Αττικής είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης.

Η αποστολή του Αγροτικού Δικτύου Σλοβενίας, απαρτίζεται από 47 άτομα, εκ των οποίων τα 22 είναι εκπρόσωποι από 37 Σλοβενικές Ομάδες Τοπικής Δράσης, καθώς και δύο εκπρόσωποι από το Υπουργείο Γεωργίας Δασοκομίας και Τροφίμων της Σλοβενίας, που συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος CLLD/LEADER.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα «Δημήτριος Μπόγρης», με ώρα έναρξης 16:00 μ.μ.

Το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής επίσκεψης περιλαμβάνει παρουσιάσεις φορέων, αλλά και συλλόγων της περιοχής της Σαλαμίνας, καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε καλές πρακτικές, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, του Δικτύου Νήσων Αττικής.

Ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Σαλαμίνας, κ. Γεώργιο Παναγόπουλο, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την άριστη συνεργασία στην προετοιμασία της εκπαιδευτικής επίσκεψης.