Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής εκπροσωπήθηκε στο διεθνές σεμινάριο για τις ΟΤΔ Αλιείας, το οποίο διοργάνωσε με πολύ μεγάλη επιτυχία, το ευρωπαϊκό Δίκτυο FAMENET, το διήμερο 19 & 20 Οκτωβρίου 2022, στην περιοχή Figueira da Foz, της Πορτογαλίας, με θέμα «Sustainable Blue Economy».

Στο διήμερο συμμετείχαν 130 εκπρόσωποι από όλες τις ΟΤΔ Αλιείας, και παρουσιάστηκαν 21 σχέδια συνεργασίας. Ανάμεσα σε αυτά τα σχέδια ήταν και το διακρατικό σχέδιο συνεργασίας με τίτλο «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης» ("Blue Growth Incubators Network"), στο οποίο το Δίκτυο είναι Εθνικός Συντονιστής και συμμετέχουν επιπλέον έξι (6) ΟΤΔ.

Εξέχουσα σημασία για την υλοποίηση του σχεδίου έχει η συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία”, του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με το οποίο έχει συναφθεί Μνημόνιο Συνεργασίας.

Κατά την διάρκεια του διημέρου, πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις σε τρείς (3) καλές πρακτικές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η επίσκεψη σε ολοκληρωμένη και λειτουργική θερμοκοιτίδα της περιοχής, από την οποία αποκτήθηκαν σημαντικές εμπειρίες που θα συμβάλλουν στη συνέχιση και ολοκλήρωση του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Τέλος, παρουσιάστηκε σε διεθνές επίπεδο, η δομή της εταιρίας αλλά και του Διακρατικού Σχεδίου Συνεργασίας, εκτέθηκαν οι καλές πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αναδείχθηκαν προκλήσεις που παρουσιάζονται ενόψει και της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Το πλήρες πρόγραμμα του σεμιναρίου, καθώς και οι παρουσιάσεις που πραγματοποιήθηκαν, είναι διαθέσιμες εδώ.

To επόμενο σεμινάριο, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί από το FAMENET, στις 16 & 17 Μαΐου, στην Κροατία.