ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εκδήλωση Σάββατο 15 Ιουλίου 2023, Αβλέμονας Κύθηρα
«Αλιευτικός Τουρισμός: Ενημερωτική συνάντηση Αλιέων»

 

O αλιευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, σε αντίθεση με τον μεγάλο αριθμό παράκτιων αλιέων και των 15.000 χιλιομέτρων ακτογραμμής της χώρας μας, παραμένει για ποικίλες αιτίες ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Το Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ», Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής», Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020», έχει στόχο να ωθήσει την ενεργοποίηση του αλιευτικού τουρισμού στη χώρα, πραγματοποιώντας δράσεις εμψύχωσης και προώθησης στην αλιευτική κοινότητα.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου «Αλιευτικός Τουρισμός», πραγματοποιούνται συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς με σκοπό την ενημέρωση τους σε θέματα που αφορούν τον αλιευτικό τουρισμό, τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης σχετικής άδειας, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσαρμογή των σκαφών στις απαιτήσεις της νομοθεσίας διενέργειας αλιευτικού τουρισμού, αλλά και τη γνωστοποίηση των λοιπών δράσεων που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Διατοπικής Συνεργασίας «Αλιευτικός Τουρισμός».

Οι συναντήσεις έχουν στόχο την διαπροσωπική επαφή με τους αλιείς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργή τους συμμετοχή στο Σχέδιο. Ενθαρρύνοντας τους για μια παραγωγική συζήτηση με τους εμπλεκόμενους φορείς πάνω στα θέματα του αλιευτικού τουρισμού, τα δυνητικά οφέλη από την ενασχόλησή τους, αλλά και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που πιθανόν τους αποτρέπουν, οι αλιείς θα μπορέσουν να λάβουν απαντήσεις από τους πλέον αρμόδιους.

Η ενημερωτική συνάντηση στα Κύθηρα επιλέχθηκε να πραγματοποιηθεί στον Αβλέμονα, έδρα του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιέων Σκαφών. Ο Σύλλογος είναι ιδιαίτερα δραστήριος και συμμετέχει με εκπροσώπους του στην Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος LEADER. Επιπλέον στον Αβλέμονα υπάρχει ήδη προηγούμενη εμπειρία αλιευτικού τουρισμού από αλιείς της περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό, η ενημερωτική συνάντηση για τον Αλιευτικό Τουρισμό θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. και θα λάβει χώρα στο εστιατόριο «Λιμανάκι», Αβλέμονας Κυθήρων.