Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ότι για το Δικαιολογητικό με αριθμό 14: Υπεύθυνη Δήλωση φορέα υλοποίησης πράξης περί μη σύγκρουσης συμφερόντων, εκ παραδρομής συμπεριλήφθηκε στη λίστα των δικαιολογητικών και δεν οφείλουν να το υποβάλλουν.

Στο ΟΠΣΑΑ μπορεί να αναρτηθεί λευκή σελίδα ή σελίδα με την αναφορά ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ.

Επίσης, σε σχέση με τα δικαιολογητικά της υποδράσης 19.2.4.2. ισχύουν τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στο αρχείο 17 ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΑΣ_ΔΝΑ.
Με την παρούσα υποκαθίσταται το αρχείο 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, με την προσθήκη του πίνακα δικαιολογητικών της υποδράσης 19.2.4.2., ως συνημμένα.

Δείτε το επικαιροποιημένο αρχείο εδώ

Δείτε το αρχείο με τα Δικαιολογητικά Αίτησης Στήριξής εδώ

Σας προτρέπουμε να επισκέπτεστε την σελίδα της Πρόσκλησης, προκειμένου να παρακολουθείτε σχετική ενημέρωση.