Το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ως συμμετέχουσα ΟΤΔ στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», έδωσε το παρών στην ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «’Πράσινα επαγγέλματα’ στον τομέα της αλιείας και στις παράκτιες περιοχές» (Ενέργεια 3.4 του Σχεδίου) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023 στο Γαροφαλλίδειο Αμφιθέατρο του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μύρινα Λήμνου.
Η εκδήλωση έγινε με μεγάλη συμμετοχή εκπροσώπων από Αναπτυξιακές Εταιρίες, τοπικών φορέων και επαγγελματιών, καθώς και διακεκριμένων προσκεκλημένων με σημαντικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Δήμαρχος Λήμνου και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Λήμνου Α.Α.Ε. ΟΤΑ, κ. Δημήτρης Μαρινάκης. Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κ. Εύα Κατσαράκη, στέλεχος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου που εκτελεί ρόλο συντονιστή του Σχεδίου Συνεργασίας, κάνοντας σύντομη παρουσίαση του προγράμματος «LEADER Αλιείας» και των δράσεων του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας. Ακολούθως, η κ. Χριστίνα Μοσχούδη, διευθύντρια της ΟΤΔ ΑΝΕΛ Α.Α.Ε. ΟΤΑ, παρουσίασε το σύνολο των δράσεων του Σχεδίου καθώς και τις μέχρι τώρα τοπικές πρωτοβουλίες.

Το πρώτο μέρος της θεματικής συνάντησης αφιερώθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης των ‘πράσινων’ επαγγελμάτων στις ελληνικές θάλασσες και στις παράκτιες περιοχές. Σχετικώς εισηγήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης ο κ. Ιωάννη Σπιλάνη, οικονομολόγος και καθηγητής στον Τομέα Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τονίζοντας την ανάγκη σχεδιασμού της βιώσιμης ανάπτυξης των ‘πράσινων’ επαγγελμάτων και τις δυνατότητες της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου προς την κατεύθυνση αυτή. Εν συνεχεία, ο κ. Δρόσος Κουτσούμπας, βιολόγος και καθηγητής θαλάσσιας βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, παρουσίασε την κατάσταση της βιοποικιλότητας στις ελληνικές θάλασσες, αναλύοντας πώς αυτή μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στην τοπική ανάπτυξη, κάνοντας ειδική αναφορά στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη Λέσβο. Τέλος, η κ. Λυδία Αλβανού, βιολόγος, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής Εθνικού Πάρκου Δέλτα Αξιού, Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (NECCA), αναφέρθηκε στην αξία του φυσικού κεφαλαίου της χώρας, και ειδικότερα της περιοχής της Λήμνου, και στον διττό ρόλο των προστατευόμενων περιοχών, αφενός ως προς τη διαφύλαξη του φυσικού κεφαλαίου και αφετέρου ως προς τη συμβολή τους για αρμονική συνύπαρξη των ανθρώπινων κοινωνιών, που σήμερα βρίσκονται σε κρίση, με το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται.

Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης, παρουσιάστηκαν οι κίνδυνοι, οι απειλές, καθώς και οι προοπτικές στην ανάπτυξη των ‘πράσινων’ επαγγελμάτων. Η κ. Μαρία Σαλωμίδη, Δρ. περιβαλλοντολόγος, ερευνήτρια B του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), εξέθεσε το έλλειμμα που υπάρχει στην αποτελεσματική προστασία των ελληνικών θαλασσών, τονίζοντας πως τα υγιή θαλάσσια οικοσυστήματα είναι η διέξοδος για βιώσιμη ανάπτυξη και ταυτόχρονη ανάπτυξη των ‘πράσινων’ επαγγελμάτων. Τα προβλήματα της ελλιπούς διαχείρισης της θαλάσσιας ρύπανσης και τους κινδύνους που οι ρυπογόνοι παράγοντες εγκυμονούν για τις ανθρώπινες κοινωνίες εξέθεσε με τη σειρά της η κ. Χρυσή Καραπαναγιώτη, περιβαλλοντολόγος, καθηγήτρια Χημείας Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Πατρών, αντιπρόεδρος της Ένωσης Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, παρουσιάζοντας παράλληλα προτάσεις και μέτρα πρόληψης ή/και αντιμετώπισης των επιπτώσεων αυτών.

Στο τρίτο μέρος της συνάντησης, παρουσιάστηκε η εμπειρία επαγγελματία στο χώρο των ‘πράσινων’ επαγγελμάτων, του κ. Γεώργιου Μαλακού, ιδρυτή της εταιρείας ενοικίασης ιστιοφόρων σκαφών αναψυχής «Alternative Sailing» στη Λέσβο, σχετικά με το πως αξιοποίησε δυνατότητες που του παρέχει το θαλάσσιο περιβάλλον της Λέσβου για την ανάπτυξη της εναλλακτικής ιστιοπλοΐας, τον τρόπο με τον οποίο η ιστιοπλοΐα ενσωματώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού, αλλά και τα προβλήματα που συχνά απαντώνται κατά την ανάπτυξη της εν λόγω δραστηριότητας.

Οι τελικές τοποθετήσεις έγιναν από το Δήμαρχο Λήμνου, κ. Δημήτρη Μαρινάκη, που αναφέρθηκε στην ανάγκη δράσης απέναντι στις περιβαλλοντικές απειλές από τη ρύπανση και την κλιματική αλλαγή στο νησιωτικό και παράκτιο χώρο, σημειώνοντας τις δυσκολίες που συχνά συναντούν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή αναπτυξιακών σχεδίων και πρωτοβουλιών και από το Διευθυντή της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, κ. Γιώργο Μαυρογιάννη, που τόνισε πως όχημα για βιώσιμη ανάπτυξη είναι η επιστημονική γνώση, η τεχνογνωσία και η συνεργασία των τοπικών κοινοτήτων εν όψει των απειλών που επιφέρει η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η κλιματική αλλαγή.

Η συγκεκριμένη εκδήλωση συγχρηματοδοτήθηκε από το Τ.Π. CLLD LEADER της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.