Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, ως Εθνικός Συντονιστής, διοργανώνει την εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης», τη Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 17:00-21:00, στον Ιστιοπλοϊκό, στην Ακτή Μικρολίμανου, στον Πειραιά.

Στην εν λόγω απολογιστική εκδήλωση, παρουσία πολιτικών, φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητών, εκπροσώπων αλιευτικών φορέων, επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα, οι προκλήσεις και οι προοπτικές του Σχεδίου «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα του συνεδρίου περιλαμβάνει παρουσιάσεις αναφορικά με το έργο, το αντικείμενό του, τους στόχους και τα αποτελέσματά του, καθώς και το εταιρικό σχήμα. Επιπλέον, περιλαμβάνει παρουσιάσεις αναφορικά με τις προοπτικές και τις προκλήσεις της Γαλάζιας Ανάπτυξης όπως αυτές διαπιστώθηκαν στις περιοχές παρέμβασης του Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της δεύτερης ενότητας, μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα αναλυθεί η δυναμική των δικτυών για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, καθώς και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές στον εν λόγω τομέα. Στόχος της ενότητας είναι να αποτυπωθεί η αξία των δικτύων στην τοπική ανάπτυξη, καθώς και να διερευνηθούν περαιτέρω προοπτικές και στρατηγικές της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Το «Δίκτυο Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης», αποτελεί διακρατικό σχέδιο συνεργασίας το οποίο υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4/ Μέτρο 8.4.3. του ΕΠΑλΘ 2014-2020 και αφορά στη συνεργασία επτά (7) ευρωπαϊκών παράκτιων ΟΤΔ Αλιείας για τη δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με στόχο τη βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ

Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ