ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Εταίρων της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» Με ΑΡ. ΓΕΜΗ 139517107000 σε Έκτακτη Γενική…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δύο (2) άτομα για την παροχή υπηρεσιών…

Ο Δήμαρχος Κυθήρων – Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης, και τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής, διοργάνωσαν με επιτυχία την ενημερωτική εκδήλωση για…

LEADER 2023 - 2027 Αειφόρος Πολιτισμός & Περιβάλλον “ΕΝ ΠΛΩ” ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024 Δείτε τον αναρτημένο πίνακα…

Ο Δήμος Κυθήρων σε συνεργασία με το «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής», διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του Τοπικού Προγράμματος “CLLD/ LEADER 2014…

Στις 25-01-2024 πραγματοποιήθηκε δίωρο σεμινάριο δικαιούχων δημοσίων παρεμβάσεων, στα γραφεία του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής. Στο σεμινάριο συμμετείχαν Δήμοι και Συλλογικοί φορείς της…