Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής διακηρύττει τη διαδικασία του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης Επισκεπτών Αγκιστρίου»

Το παρόν έγγραφο της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με αριθμό πρωτοκόλλου 4647/01-07-2019, αφορά τις Διαδικασίες Ελέγχου νομιμότητας των σταδίων εξέλιξης των Δημοσίων Συμβάσεων, στα πλαίσια υλοποίησης…

Η παρούσα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Μέτρο 19-Υπομέτρο 19. 2 του ΠΑΑ 2014-2020 και περιγράφονται…

Η παρούσα εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ εφαρμόζεται στη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων των πράξεων που εντάσσονται στο Μέτρο 19-Υπομέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 και περιγράφονται αναλυτικά…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έμπρακτη στήριξη στους μικρούς Νησιωτικούς Δήμους της Αττικής από τον Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργο Πατούλη. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής κου Γεώργιου Πατούλη,…