Το Δίκτυο Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής ως συμμετέχουσα ΟΤΔ στο Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία», ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και…

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην σελίδα της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 έχει αναρτηθεί επικαιροποιημένο υλικό. Πιο συγκεκριμένα,…

Ενημερώνουμε τους δυνητικούς δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, ότι για το Δικαιολογητικό με αριθμό 14:…

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στην σελίδα της 3ης Πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων του Τοπικού Προγράμματος CLLD/ LEADER 2014 – 2020 έχει αναρτηθεί πρόσθετο υλικό. Πιο συγκεκριμένα,…

Το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της…

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον Γαλατά Τροιζηνίας, η πρώτη εκδήλωση με στόχο την ανάδειξη των εκλεκτών τοπικών γεύσεων με αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα καθώς…